O firmie

POLASIK Research jest firmą badawczą i doradczą, działającą od 2008 roku i specjalizującą się w obszarze systemu płatniczego, innowacji płatniczych i PayTech.

Naszą misją jest kreowanie wiedzy i jej efektywne dostarczanie uczestnikom rynku usług płatniczych.

Naszym celem jest wspieranie partnerów w dążeniu do wzrostu efektywności i jakości usług płatniczych oraz tworzenia nowych rozwiązań. Używamy naszej wiedzy i doświadczenia do przygotowania strategii wprowadzania na rynek innowacji płatniczych i przyspieszania ich społecznej akceptacji.

Źródłem naszej wiedzy są prowadzone przez nas unikalne badania rynku, najnowsza światowa literatura oraz doświadczenie naszych ekspertów zdobyte podczas realizacji projektów. Oferujemy zarówno głęboką znajomość funkcjonowania rynku usług płatniczych i poszczególnych produktów, jak zrozumienie zachowań i preferencji klientów. Współpracujemy zarówno z sektorem bankowym, jak i detalistami, w celu maksymalizacji wartości dodanej i optymalizacji całego procesu obsługi klienta i rozliczania płatności.

 

MPdr hab. Michał Polasik, prof. UMK

Założyciel i prezes firmy POLASIK Research.

Kierownik Katedry Gospodarki i Finansów Cyfrowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów  Cyfrowych UMK.

Autor ponad 70-ciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych.
Publikacje dostępne na profilu ResearchGate: Link do publikacji

Wyniki badań prezentował na najbardziej prestiżowych konferencjach zagranicznych z tej tematyki, organizowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank Kanady i Bank Finlandii. Jest laureatem konkursu im. Mariana Kantona na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów płatniczych w 2002 roku oraz wyróżnienia indywidualnego Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rozprawę doktorską w 2005 roku.
Laureat nagrody „Highly Commended Award” przyznanej przez wydawnictwo Emerald w ramach konkursu „the Literati Network Awards for Excellence 2010” za artykuł “Empirical analysis of internet banking adoption in Poland” (współautor dr T.P. Wiśniewski) opublikowany w International Journal of Bank Marketing. W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego, ustanowionej przez Zarząd Związku Banków Polskich, w kategorii działalność naukowa za badania polskiego systemu płatniczego.

Kierownik dużych projektów badawczych, m.in.: PayTech Impact.EU' (http://paytech.umk.pl) „Wpływ rozwoju FinTech oraz regulacji prawnych na innowacje na rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej: strategie sektora finansowego i potrzeby konsumentów”, grantu Narodowego Centrum Nauki (2018-2021) i „Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011; „Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim”, Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, 2010; „Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego”, Warszawski Instytut Bankowości, 2014-2015; „Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych”, Związek Banków Polskich, 2011-2012. Kierował zespołem akademickim w ramach współpracy z Equens SE “European Trend Survey »BANKS & FUTURE 2012«. Trends and Developments in the European Payments Market”, Fraunhofer-Institute i Equens SE, 2012. Zrealizował także szereg innych projektów badawczych w obszarze innowacji płatniczych, kart zbliżeniowych oraz e-commerce. Realizacja kierowanego przez niego projektu „Bitcoin acceptance & usage survey” zaowocował m.in. publikacją w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Electronic Commerce (Impact Factor ISI: 1.872, 45 pkt. MNiSW).

Współzałożyciel i prezes zarządu spin-off Technology For Mobile Sp. z o.o., której misją jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w obszarze mobilnych technologii płatniczych.