Raporty i analizy, badania rynków, produktów i procesów, doradztwo

Raporty i analizy

 
Firma POLASIK Research posiada w swojej ofercie szereg typów opracowań:

 • raporty i analizy przygotowane na zamówienie klienta
 • gotowe opracowania tematyczne i przekrojowe
 • raporty cykliczne dotyczące rozwoju rynku oraz produktów

 

Klienci docelowi naszych raportów

 • banki komercyjne i spółdzielcze,
 • agenci rozliczeniowi i organizacje kartowe,
 • supermarkety i inne sieci sprzedaży detalicznej,
 • ośrodki naukowe,
 • przedsiębiorstwa transportu publicznego,
 • samorządy i inne instytucje publiczne.

 

 
Badania rynków, produktów i procesów

Jeżeli planują Państwo przeprowadzenie badań rynku to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty merytorycznego wsparcia w zakresie projektowania i pogłębionej interpretacji wyników takich badań.

 

Badania mogą mieć charakter:

 • ilościowy, jakościowy, trackingowy,
 • tradycyjny, telefoniczny, internetowy lub są oparte o analitykę danych,
 • badań rynku klientów detalicznych i korporacyjnych, symulacji i badań fokusowych lub badań eksperckich.
 • Badania produktów, rozwiązań i procesów, w tym badania typu User Experience.

 

Zakres wsparcia badań rynkowych

 • Weryfikujemy planowaną przez klienta metodologię lub proponujemy własne rozwiązania.
 • Opracowujemy kwestionariusze badania i prowadzimy nadzór nad całym jego przebiegiem.
 • Organizujemy etap zbierania danych źródłowych (zazwyczaj wywiadów) w terenie lub w Internecie. W tym celu dokonujemy wyboru ośrodka badania opinii publicznej i negocjujemy warunki współpracy.
 • Dokonujemy kontroli jakości uzyskanych wyników i przeprowadzamy ich rzetelną interpretację.
 • Dokonujemy prezentacji uzyskanych wyników dla instytucji zamawiającej w formie prezentacji i/lub raportu.
 • Przygotowujemy rekomendacje i/lub strategię w oparciu o uzyskane wyniki.
 • Organizując medialną promocję wyników badania.

 

 

Doradztwo

Firma POLASIK Research oferuje wszechstronne doradztwo w zakresie:

 • bankowości elektronicznej i usług płatniczych,
 • systemów płatności kartowych, mobilnych i internetowych,
 • PayTech i płatniczych zastosowań technologii blockchain/DLT,
 • behawiorystki konsumentów ,i budowanie społeczności użytkowników.

Służymy szeroką wiedzą i doświadczeniem naszych analityków, którzy są gotowi rozwiązać postawione przed nami zadania i znaleźć odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.