Polski rynek płatności - 2020

Rynek płatności detalicznych w Polsce 2019

Rynek płatności detalicznych w Polsce.
Zasięg akceptacji - Wolumeny transakcji - Szanse dla innowacji

Raport badawczy, listopad 2020
Autorzy: Michał Polasik, Marta Jakubowska, Andrzej Meler, Mariola Makowska, Marlena Modzelewska, Natalia Tetkowska, Mikołaj Borowski-Beszta
Forma raportu: Prezentacja w formacie PDF

 

 Spis treści i broszura informacyjna: PDF >>

- 325 stron raportu
- 193 wykresy
- szczegółowe dane statystyczne
- sprzedaż fizyczna, e-commerce, rachunki, administracja

 

O raporcie:

Cel: kompleksowe zbadanie stanu rozwoju rynku płatności detalicznych w Polsce w 2019 r., z uwzględnieniem podziału na poszczególne sektory rynku.

Raport prezentuje całościowy statystyczny obraz rynku płatności detalicznych w Polsce i pozwala na prowadzenie dalszych pogłębionych analiz, dotyczących kierunkó rozwoju tego rynku.

 

W tym raporcie znajdą Państwo informacje dotyczące:

 • zasięgu akceptacji kart płatniczych i płatności mobilnych na terminalach EFT-POS, w ramach poszczególnych sektorów rynku detalicznego w Polsce.
 • zasięgu akceptacji kart płatniczych, płatności mobilnych oraz e-przelewów i gotówki, w ramach polskiego sektora e-commerce.
 • udziału gotówki, kart płatniczych, płatności mobilnych, przelewów i innych metod, pod względem liczby transakcji i wartości obrotów, w ramach poszczególnych segmentów rynku detalicznego w Polsce.
 • identyfikacji stymulantów i barier dla akceptacji bezgotówkowych metod płatności.
 • sektorów rynku stwarzających największy potencjał z punktu widzenia akceptantów dla wprowadzania innowacji płatniczych.
 • identyfikacji zmian rynkowych dla 2019 roku, w stosunku do wcześniejszych badań POLASIK Research z lat 2012 i 2016.
 • rekomendacji pozwalających na stworzenie strategii oferowania kart i płatności mobilnych dla poszczególnych segmentów rynku.


Metodyka

 • Ogólnopolska i przekrojowa próba badawcza
 • Raport jest oparty w zasadniczej części na wynikach kompleksowego badania ankietowego, zaprojektowanego przez POLASIK Research i zrealizowanego przez renomowaną agencję badawczą KANTAR.
 • Badanie oparte jest na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie kwotowo-losowej 1102 podmiotów.
 • Dobór do próby odbywał się w podziale na 21 branże oraz wielkość zatrudnienia w przedziałach: poniżej 10 pracowników, 10-49 pracowników, 50-249 pracowników oraz 250+ pracowników.
 • Rozkład próby ze względu na wielkość miejscowości oraz lokalizację (region i województwo) był zgodny z rozkładem dla populacji badanych typów podmiotów wg danych dostarczonych przez Główny Urząd Statystyczny.
 • Zastosowano ważenie próby do struktury populacji generalnej, co pozwala na wnioskowanie odnoszące się do całego sektora handlu i usług detalicznych w Polsce


Badane segmenty rynku

 • Badanie obejmuje wszystkie znaczące typy transakcji realizowanych na rynku płatności detalicznych, tj. transakcje płatnicze typu consumer-to-business oraz citizen-to-government.
 • Sprzedaż  fizyczna – podmioty prowadzące sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem fizycznych kanałów dystrybucji, tj.: sklepy, kioski, punkty usługowe, salony, warsztaty, restauracje, hotele, sprzedaż w pojazdach i poprzez reprezentantów handlowych itp.;
 • E-commerce – pomioty prowadzące sprzedaż za pośrednictwem kanałów elektronicznych;
 • Rachunki – podmioty wystawiające klientom rachunki (zazwyczaj regularnie, w oparciu o umowę, do opłacenia w wyznaczonym terminie), w tym wierzyciele masowi;
 • Administracja – jednostki administracji publicznej, samorządowej i centralnej, przyjmujące wpłaty podatków, opłat i innych zobowiązań publiczno-prawnych obywateli.

 

Raport jest skierowany do:

 • banków komercyjnych i spółdzielczych,
 • agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych,
 • operatorów systemów płatności mobilnych i internetowych,
 • sieci sprzedaży detalicznej,
 • ośrodków naukowych,
 • instytucji publicznych i interesariuszy sektora usług płatniczych.

 

przykładowe slajdy 2019

 

Cena raportu:

Produkt

Licencja instytucjonalna - licencja na korzystanie z raportu przez 30 osób z firmy nabywającej

Część 1. Metodyka badańzałącznik do zakupionych części raportu
Część 2. Polski rynek handlu i usług detalicznych4 000 PLN netto*
Część 3. Płatności dokonywane w fizycznych punktach handlowo-usługowych12 000 PLN netto*
Część 4. Handel elektroniczny5 000 PLN netto*
Część 5. Płatności za rachunki4 000 PLN netto*
Część 6. Płatności na rzecz administracji publicznej4 000 PLN netto*
Część 7. Luki w akceptacji kart płatniczych7 000 PLN netto*
Część 8. Przyszłość gotówki i płatności bezgotówkowe

2 000 PLN netto*

Cały raport – Pakiet części A-F30 000 PLN netto*
Cały raport – pakiet PREMIUM [2 godz. prezentacja + warsztaty + w siedzibie klienta, 6 godz. dodatkowych analiz i konsultacji tele.]

38 000 PLN netto*

 

* do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 

Istnieje możliwość nabycia licencji partnerskiej na korzystanie z raportu przez ustaloną liczbę osób z firmy nabywającej oraz przez ustaloną liczbę osób z firm partnerskich, wobec firmy zamawiającej (maksymalnie do 50 podmiotów) – cena do negocjacji.

POLASIK Research może przygotować nową, szczegółową analizę na specjalne zamówienie Klienta, w zakresie obejmującym powyższe problemy badawcze. Zainteresowanych prosimy o kontakt.