Płatności zbliżeniowe PL - 2011


Polski rynek płatności zbliżeniowych - rok 2011.
Wydawnictwo - Transakcyjność - Innowacje.

raport badawczy, Wrzesień 2011 r.

Raport stanowi aktualne opracowanie o stanie polskiego rynku kart zbliżeniowych i prezentuje szczegółowe analizy uwarunkowań jego rozwoju. Oparty jest na badaniu ankietowym, które zostało skierowane do wszystkich banków-wydawców zbliżeniowych instrumentów płatniczych oraz do agentów rozliczeniowych, którzy obsługiwali płatności zbliżeniowe na rynku polskim.

 

 

Niewątpliwym przełomem na polskim rynku płatności zbliżeniowych stał się rok 2010. Nastąpiło wtedy nie tylko radykalne przyspieszenie wydawnictwa kart zbliżeniowych oraz rozwoju sieci zbliżeniowych terminali POS, ale przede wszystkim rozpoczął się szybki wzrost liczby transakcji realizowanych przez klientów. Pierwsza połowa 2011 roku przyniosła kontynuację dynamicznego trendu wzrostowego. Dzięki temu rynek polski stał się ważnym przykładem na skalę europejską, potwierdzającym zasadność wyboru technologii zbliżeniowej, jako głównego rozwiązania płatniczego w segmencie transakcji niskokwotowych.

 

Spis treści raportu: PDF >>
Przykładowe strony raportu: PDF >>

 

Zawartość raportu:

 • Raport składa się z 25 stron (tekst dwukolumnowy).
 • Zawiera 28 wykresów i rysunków.
 • Posiada wywiady z 13 ekspertami z kraju i ze świata.
 • Wykorzystano w nim dane dotyczące liczby kart zbliżeniowych i terminali POS oraz liczby i wartość transakcji zbliżeniowych w Polsce w roku 2010 i I połowie 2011 roku.
 • Raport oparty jest na badaniu ankietowym. Odpowiedzi udzieliło 14 banków, posiadających w portfelu 93% wszystkich zbliżeniowych kart płatniczych wydanych w Polsce, oraz 5 agentów rozliczeniowych, reprezentujących całą polską sieć zbliżeniowych terminali POS. Zatem badanie cechuje się wysoką reprezentatywnością wyników dla całego rynku płatności zbliżeniowych.
 • Respondenci odpowiedzieli na serię pytań dotyczących czynników wpływających na rozwój rynku, tj. aktywność klientów w zakresie płatności zbliżeniowych i rozwój sieci akceptacji oraz przyszłości mobilnych rozwiązań typu NFC.
 • Raport zawiera prognozy rozwoju rynku w najbliższej przyszłości.

 

W raporcie wzięły udział następujące firmy:
14 banków-wydawców kart zbliżeniowych, 5 agentów rozliczeniowych, MasterCard Europe, Visa Europe, IKEA.

 

Raport skierowany jest do:

 • banków komercyjnych i spółdzielczych,
 • agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych,
 • supermarketów i innych sieci sprzedaży detalicznej,
 • ośrodków naukowych,
 • przedsiębiorstw transportu publicznego i samorządów.

 

Cena raportu

Raport jest sprzedawany w oparciu o 3 typy licencji:

 • licencja indywidualna - licencja na korzystanie z raportu przez 1 osobę z firmy nabywającej – cena 500 PLN netto*
 • licencja instytucjonalna - licencja na korzystanie z raportu przez 20 osób z firmy nabywającej – cena 1 200 PLN netto*
 • licencja partnerska - licencja na korzystanie z raportu przez 50 osób z firmy nabywającej oraz przez łącznie 100 osób z firm partnerskich wobec firmy zamawiającej (maksymalnie do 50 podmiotów) – cena do negocjacji.

* do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.