Płatności zbliżeniowe PL - 2012


Płatności zbliżeniowe w Polsce – rok 2012.
Rozwój rynku – Technologia NFC – Perspektywy.

raport badawczy, Listopad 2012 r.

 
Raport stanowi aktualne opracowanie o stanie polskiego rynku kart zbliżeniowych i mobilnych płatności NFC. Oparty jest na badaniu ankietowym, które zostało skierowane do wszystkich działających na rynku polskim banków-wydawców zbliżeniowych instrumentów płatniczych, agentów rozliczeniowych obsługujących płatności zbliżeniowe oraz operatorów sieci telefonii komórkowej GSM.
Od 2011 roku obserwowany jest szybki wzrost liczby transakcji zbliżeniowych dokonywanych przez klientów. Osiągnięto wtedy znaczne rozpowszechnienia kart oraz zbliżeniowych terminali POS w Polsce, co umożliwiło praktyczne wykorzystanie zalet nowej technologii, do których należą przede wszystkim wygoda i szybkość realizacji transakcji. Cechy te pozwalają kartom zbliżeniowym na realną konkurencję z gotówką, także w segmencie płatności niskokwotowych. Od tego momentu sektor bankowy zaczyna zbierać owoce inwestycji dokonanych na rzecz rozwoju technologii zbliżeniowej.
W roku 2012 zapoczątkowano nowy etap rozwoju płatności zbliżeniowych na rynku polskim, którym było długo oczekiwane komercyjne wdrożenie mobilnych płatności NFC. Dzięki temu Polska po raz kolejny uzyskała status europejskiego lidera mobilnych innowacji płatniczych.

Broszura informacyjna: PDF >>

 

Zawartość raportu:

 • Raport składa się z 51 stron (tekst dwukolumnowy).
 • Zawiera 40 wykresów i rysunków.
 • Posiada wywiady z 22 ekspertami z kraju i ze świata.
 • Wykorzystano w nim dane dotyczące liczby kart zbliżeniowych i terminali POS oraz liczby i wartość transakcji zbliżeniowych w Polsce w roku 2011 i II połowie 2012 roku.
 • Raport oparty jest na badaniu ankietowym. Odpowiedzi udzieliły 23 banki, posiadające w portfelu 99% wszystkich zbliżeniowych kart płatniczych wydanych w Polsce, 9 agentów rozliczeniowych, obsługujących blisko 98% zbliżeniowych terminali POS, a także 2 operatorów sieci GSM Zatem badanie cechuje się wysoką reprezentatywnością wyników dla całego rynku płatności zbliżeniowych.
 • Respondenci odpowiedzieli na serię pytań dotyczących czynników wpływających na rozwój rynku, tj. aktywność klientów w zakresie płatności zbliżeniowych i rozwój sieci akceptacji oraz przyszłości mobilnych rozwiązań typu NFC.
 • Raport zawiera prognozy rozwoju rynku w najbliższej przyszłości.

 

W raporcie wzięły udział następujące firmy:
Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank DnB NORD Polska SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Zachodni WBK SA, BRE Bank SA, Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA, Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), Credit Agricole Bank Polska SA, Deutsche Bank PBC SA, Elavon Financial Services Limited Oddział w Polsce, eService SA, Euro Bank SA, First Data Polska SA, Getin Noble Bank SA, Ikano bank GmbH (Sp. z o.o.), ING Bank Śląski SA, Inteligo Financial Services SA, INVEST-BANK SA, IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA, MasterCard Europe, Nordea Bank Polska SA, Oberthur Technologies Poland, PayTel SA, PKO Bank Polski SA, Polbank EFG SA, Polska Telefonia Cyfrowa SA (T-Mobile), Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (Orange), Raiffeisen Bank Polska SA, SIX Payment Services Europe SA, Sygma Banque Société Anonyme SA Oddział w Polsce, Visa Europe.

 

Raport skierowany jest do:

 • banków komercyjnych i spółdzielczych,
 • agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych,
 • supermarketów i innych sieci sprzedaży detalicznej,
 • ośrodków naukowych,
 • przedsiębiorstw transportu publicznego i samorządów.

 

Cena raportu

Raport jest sprzedawany w oparciu o 3 typy licencji:

 • licencja indywidualna - licencja na korzystanie z raportu przez 1 osobę z firmy nabywającej – cena 2 000 PLN netto*
 • licencja instytucjonalna - licencja na korzystanie z raportu przez 20 osób z firmy nabywającej – cena 4 000 PLN netto*
 • licencja partnerska - licencja na korzystanie z raportu przez 50 osób z firmy nabywającej oraz przez łącznie 100 osób z firm partnerskich wobec firmy zamawiającej (maksymalnie do 50 podmiotów) – cena do negocjacji.

* do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.