Polski rynek płatności - 2017

Rynek płatności detalicznych w Polsce.
Zasięg akceptacji - Wolumeny transakcji - Szanse dla innowacji

Raport badawczy, listopad 2017
Autor: dr hab. Michał Polasik
Forma raportu: Prezentacja w formacie PDF

 

 Spis treści i broszura informacyjna: PDF >>

- 425 stron raportu
- 252 wykresy
- szczegółowe dane statystyczne
- sprzedaż fizyczna, e-commerce, rachunki, administracja

 

Głównym celem projektu jest kompleksowe zbadanie stanu i potencjału rozwoju rynku płatności detalicznych w Polsce.

Cele szczegółowe:

 • Ustalenie zasięgu akceptacji kart płatniczych i pozostałych metod płatności, w ramach poszczególnych segmentów rynku detalicznego: sprzedaży fizycznej, e-commerce, płatności za rachunki oraz wpłat na rzecz administracji publicznej.
 • Oszacowanie udziału gotówki, kart płatniczych i innych metod, pod względem liczby transakcji i wartości obrotów, w ramach poszczególnych segmentów rynku detalicznego w Polsce.
 • Oszacowanie luk rynkowych w zakresie akceptacji kart płatniczych, ze względu na strukturę podmiotów i posiadanych przez nie stanowisk sprzedaży.
 • Identyfikacja stymulantów i barier dla akceptacji kart płatniczych przez podmioty handlowo-usługowe.
 • Określenie segmentów rynku o największym potencjale dla wprowadzania innowacji płatniczych.
 • Całościowa prezentacja obrazu rynku płatności detalicznych w Polsce.
 • Opracowanie wskazówek dla strategii oferowania kart i innowacji płatniczych.


Metodyka

 • Ogólnopolska i przekrojowa próba badawcza
 • Raport jest oparty w zasadniczej części na wynikach kompleksowego badania ankietowego, zaprojektowanego przez POLASIK Research i zrealizowanego przez renomowaną agencję badawczą KANTAR TNS.
 • Badanie oparte jest na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie kwotowo-losowej 1631 podmiotów.
 • Dobór do próby odbywał się w podziale na 22 branże oraz wielkość zatrudnienia w przedziałach: poniżej 10 pracowników, 10-49 pracowników, 50-249 pracowników oraz 250+ pracowników.
 • Rozkład próby ze względu na wielkość miejscowości oraz lokalizację (region i województwo) był zgodny z rozkładem dla populacji badanych typów podmiotów wg danych dostarczonych przez Główny Urząd Statystyczny.
 • Wyniki pozwalają na wnioskowanie odnoszące się do całego sektora handlu i usług detalicznych w Polsce


Badane segmenty rynku

 • Badanie obejmuje wszystkie znaczące typy transakcji realizowanych na rynku płatności detalicznych, tj. transakcje płatnicze typu consumer-to-business oraz citizen-to-government.
 • Sprzedaż  fizyczna – podmioty prowadzące sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem fizycznych kanałów dystrybucji, tj.: sklepy, kioski, punkty usługowe, salony, warsztaty, restauracje, hotele, sprzedaż w pojazdach i poprzez reprezentantów handlowych itp.;
 • E-commerce – pomioty prowadzące sprzedaż za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, takich jak: sklepy internetowe, aukcje internetowe, aplikacje mobilne, zakupy grupowe i platformy sprzedaże (np. booking.com, Google Play‎, App Store);
 • Rachunki – podmioty wystawiające klientom rachunki (zazwyczaj regularnie, w oparciu o umowę,
  do opłacenia w wyznaczonym terminie), w tym wierzyciele masowi;
 • Administracja – jednostki administracji publicznej, samorządowej i centralnej, przyjmujące wpłaty podatków, opłat i innych zobowiązań publiczno-prawnych obywateli.

 

Raport jest skierowany do:

 • banków komercyjnych i spółdzielczych,
 • agentów rozliczeniowych i organizacji kartowych,
 • operatorów systemów płatności mobilnych i internetowych,
 • sieci sprzedaży detalicznej,
 • ośrodków naukowych,
 • instytucji publicznych i interesariuszy sektora usług płatniczych.

 

 

Cena raportu:

Produktlicencja instytucjonalna - licencja na korzystanie z raportu przez 30 osób z firmy nabywającej
Część A. Polski rynek handlu i usług detalicznych4 000 PLN netto*
Część B. Płatności dokonywane w fizycznych punktach handlowo-usługowych12 000 PLN netto*
Część C. Handel elektroniczny5 000 PLN netto*
Część D. Płatności za rachunki4 000 PLN netto*
Cześć E. Płatności na rzecz administracji publicznej4 000 PLN netto*
Cześć F. Luki w akceptacji kart płatniczych7 000 PLN netto*
Cały raport – Pakiet części A-F29 000 PLN netto*
Cały raport – pakiet PREMIUM [2 godz. prezentacja + warsztaty + w siedzibie klienta, 6 godz. dodatkowych analiz i konsultacji tele.]38 000 PLN netto*

* do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 

Istnieje możliwość nabycia licencji partnerskiej na korzystanie z raportu przez ustaloną liczbę osób z firmy nabywającej oraz przez ustaloną liczbę osób z firm partnerskich, wobec firmy zamawiającej (maksymalnie do 30 podmiotów) – cena do negocjacji.

POLASIK Research może przygotować nową, szczegółową analizę na specjalne zamówienie Klienta, w zakresie obejmującym powyższe problemy badawcze. Zainteresowanych prosimy o kontakt.