Skutki zmiany limitu płatności zbliżeniowych bez PIN – 2018

Ocena skutków podniesienia limitu dla zbliżeniowych transakcji kartami w Polsce bez użycia PIN do 100 PLN  

Raport badawczy, 2018
Autor: dr hab. Michał Polasik
Forma raportu: Prezentacja w formie PDF 

 

Cel główny

Określenie skutków podniesienia limitu dla zbliżeniowych transakcji kartami bez użycia PIN do 100 PLN dla polskiego rynku usług płatniczych.

Cele szczegółowe

a) Poznanie opinii polskich konsumentów odnośnie podniesienia limitu dla zbliżeniowych transakcji kartami bez użycia PIN do 100 PLN.

b) Zbadanie podniesienia limitu CVM w kontekście bezpieczeństwa kart zbliżeniowych na rynku polskim.

c) Oszacowanie oszczędności czasu i redukcji kosztów wynagrodzeń sprzedawców obsługujących płatności w POS, wynikających z podniesienia ww. limitu. 

Założenia

•Podniesienie limitu dla zbliżeniowych transakcji kartami bez użycia PIN do 100 PLN planowane jest od 1 stycznia 2019 r.

•Pozostałe czynniki kształtujące rozwój rynku kart płatniczych nie będą podlegały znaczącym zmianom w stosunku do stanu na koniec 2017 r.

 

Broszura informacyjna: PDF >>

 

Zawartość raportu:

 • Raport składa się z 112 stron.
 • Zawiera 68 wykresów i rysunków.
 • Raport składa się z 4 części:
  • Część 1. Polski rynek płatności zbliżeniowych
  • Część 2. Opinie polskich konsumentów
  • Część 3. Oszczędność czasu i redukcja kosztów dzięki ograniczeniu stosowania kodu PIN
  • Część 4. Bezpieczeństwo płatności zbliżeniowych na rynku polskim

 

Cena

 • licencja instytucjonalna - licencja na korzystanie z raportu przez 20 osób z firmy nabywającej – cena 6 000 PLN netto*

* do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.